Per Bruno " ogni botta na tacchia, anzi due..... e che tacchie 4,2 e 3,8 Kg."